KAKO DA SE ZAPOSLITE U ČEŠKOJ REPUBLICI?

• Izaberite radnu poziciju na strani Poslovi na našem sajtu za koju ste zainteresovani
• Popunite formular i pošaljite svoj CV sa kontak mail
• Stupićemo sa Vama u kontakt u cilju razmene dodatnih pitanja i informacija
• O vašem interesu obavestićemo poslodavca u Češkoj, i uz našu asistenciju, ukoliko postoji obostrana zainteresovanost, stupićete u kontakt sa njim direktno ili našim posredstvom
• Dobićete predlog ugovora na srpskom jeziku
• Poslodavac je u obavezi da obezbedi sve aktivnosti u skladu sa zapošljavanjem stranaca u Češkoj, tako da vaš boravak i zaposljenje bude legalno i u skladu sa svim propisima
• Garant celog procesa je Regionalna privredna komora Brno sa kojom saradjujemo i imamo ugovor, što obezbeđuje sigurnost za sve profesionalce sa teritorije Republike Srbije koji će biti angažovani preko naše agencije

KAKO VAM MI MOŽEMO POMOĆI?

• Nakon potpisivanja ugovora sa poslodavcem sledi popunjavanje neophodnih formulara iz Ambasade Češke Republike za dobijanje radne dozvole. Naša asistencija je uključena.
• Dokumentacija koju je neophodno da dostavite: Overena potvrda od Policije da se protiv vas ne vodi krivični postupak, 2 fotografije formata za pasoš, važeći pasoš u dve kopije. Tokom prikupljanja dokumentacija agencija će vam biti na raspolaganju za savetovanje i objašnjenja.
• Proces dobijanja radne dozvole traje od 2 do 4 meseca, radna dozvola se dobija na 24 meseci, sa mogućnošću produžetka

• Nakon dobijanja radne dozvole, u skadu sa dogovorom sa poslodavcem određuje se termin Vašeg odlazka za Češku Republiku
• Agencija će u svakom trenutku voditi računa da visina Vaše plate i ostalih obaveza poslodavca prema vama bude će biti na istom nivou kao kod Vaših čeških kolega.
• Agencija garantuje ugovore o radu će biti u skladu sa zakonima i propisima važećim u Češkoj republici.
• Agencija garantuje da će poslodavac u toku trajanja Vašeg ugovora uplaćivati socijalno i zdrastveno osiguranje